2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 7/d. metalufix@metalufix.com

„MS A" kőlapburkolat tartókapocs műszaki leírás

Általános leírás:

A tartókapocs feladata, hogy a természetes kőlap burkolatoknál a burkolat súlyából eredő függőleges-, és a szélterhek hatásaiból eredő vízszintes irányú terheléseket felvegye. Alkalmazása elsősorban beton háttérfalazat esetén előnyös. Alapanyag 1.4301 rozsdamentes acél.

Terhelhetőség:

0,3 kN; 0,45 kN; 0,6 kN 0,9 kN/kapocs
(~60-180 kg súlyú kőlapok)

Külső sík:

(a+s): 45 mm – 290 mm

Állítási lehetőség:

Tengely irányban: ±20 mm
Függőleges irányban: ±8 mm
Vízszintes irányban: ±20°

A tartókapocs felépítése:

A tartókapocs (1) dűbel (3) alkal­mazásával kerül felszerelésre a te­her­viselő háttérfalazatra. A dűbel típusát a háttérfalazat határozza meg. A függőleges állítás a fogazott biztosító alátét (2) el­for­dításával lehetséges. A biztosító alátét mecha­ni­ku­san biztosítja a tartókapcsot a megcsúszás ellen. Külső sík be­ál­lítása a me­ne­tes fej állításával (5) lehetséges. A kő­lap­bur­ko­lat rögzítő tüskén (6) keresztül kapcsolódik a menetes fejhez (5). A dilatációs moz­gást az alsó kőlapba (függőleges fugába rögzítéskor az egyik ol­dalra) beépített dilatációs hüvely (7) biztosítja. A rögzítő csap másik felét kültéri viszonyoknak tartósan ellenálló rugalmas tö­mí­tőanyagba szükséges elhelyezni, így megelőzhető a káros fe­szült­ségek kialakulása. Csak vázkerámia, vagy gázbeton hát­tér­fa­­lazat esetén szükséges alátétlapot (8) beépíteni, ezzel meg­aka­dályozható, hogy a tartókapocs be­nyo­módjon a háttérfalazatba.

 

Alkalmazási útmutató

1)    A kőlapburkolat kiosztásának megfelelően fel kell jelölni a tartókapcsok pozí­cióját. A furatok ki­alakításá­nál figyelembe kell venni, hogy a rögzítési pont a kőlap szélétől minimum a kőlap vastagságának a 2,5 sze­­re­sére legyen (30 mm vastagságú kőlap esetén 2,5x30 mm = 75 mm).

2)    A tartókapcsok helyénél a hőszigetelésből akkora darabot kell ki vágni, hogy a kapcsok kényelmesen fel­sze­relhetők, és beállíthatók legyenek. A kivágott hőszigetelést félre kell tenni, hogy a tartókapocs be­építését követően vissza lehessen helyezni.

3)    A következő lépés a rögzítőp dűbel típusának, és méretének megfelelő furat kialakítása. Üreges-, vagy po­ró­zus szerkezetű háttérfalazatba ütvefúrás nem alkalmazható. A furatokat alaposan portalanítani kell.

4)    Ezt követően az alsó kőlapba (függőleges fugába rögzítésnél a már fent lévő kőlapba) be kell helyezni a di­la­tációs hüvelyt.

5)    A tartókapcsok felszerelése a háttérfalazatnak meg­fe­lelő rögzítő dűbel alkalmazásával történik. Minden kőlapot négy rögzítési ponttal kell biztosítani. Vízszintes fugába építéskor a tartókapocs a felette lévő kőlap súlyát tartja, az alatta lévő kőlapot biztosítja a kidőlés ellen. Függőleges fugába építés esetén minden kapocs teherviselő, ezért ügyelni kell arra, hogy a kapcsok egyenlő terhelést kapjanak.

A fogazott biz­to­sító alátét segít­sé­gé­vel pontosan beállítható a füg­gőleges pozíció. Továb­bi előnye, hogy megkönnyíti a tartókapocs függőleges irányú beállítását. A kap­csok a füg­gő­le­ges helyzettől el­tér­hetnek (legfeljebb 20°-al), így le­het a menetes fej víz­szin­tes pozícióját beállítani. Külső sík beállítása a menetes fejjel történik.

6)    A menetes fej furatán keresztül be kell tolni a rögzítő tüskét a kőlapba el­helyezett dilatációs hüvelybe.

7)    A lapok felszerelésénél ügyelni kell a rögzítő csap beépítési méreteinek pon­­tos betartására (Ábra: DIN 18516-3). Zártfugás kő­lap­bur­kolat esetén a menetes fejek számára a kőlapok oldalába fészket kell ki­ala­kítani.

8)    Vázkerámia, vagy gázbeton hát­tér­fa­lazat esetén alátétlap beépítése szük­séges, amely megakadályozza a rög­­zítő kapocs benyomódását a falazatba.

9)    Az előzőleg kivágott hőszigetelést vissza kell il­leszt­eni a tartókapocs köré.

10)  A felszerelésre kerülő kőlap rögzítő csap furatát fel kell tölteni kültéri viszonyoknak tartósan ellenálló ru­gal­mas tömítőanyaggal, majd rá kell helyezni a rögzítő tüskére. 


Beépítés függőleges fugába


Beépítés vízszintes fugába