2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 7/d. metalufix@metalufix.com

„MT” típusú burkolófalazat tartókonzol

Általános leírás:

A tartókonzol feladata, hogy a külső homlokzatburkolati falazatoknál (például téglaburkolat, mediterrán jellegű falazott kőlapburkolat stb.) a falazat súlyából eredő függőleges irányú terhelést felvegye.

Terhelhetőség:

4,0 kN; 7,5 kN; 11,0 kN.

Konzol kiállás:

130 mm – 300 mm.

Állítási lehetőség:

Függőleges irányban: ±30 mm.

Vízszintes irányban: ±10 mm.

A tartókonzol felépítése:

A tartókonzol a beragasztott menetesszár (6) segítségével a modulkengyelen (4) keresztül kerül rögzítésre a teherviselő háttérfalazatra. A talpra (1) adódó függőleges irányú terhelést a gerinc (2) adja át a modulkengyelnek (4). A gerinc a saroklapon (3) keresztül támaszkodik a háttérfalazaton. A függőleges irányú állítási lehetőséget a menetesszár kengyelben történő elmozdulása biztosítja, a megcsúszást az állítóalátét (5) akadályozza meg. A függőleges állítás az állító alátét (5) jobbra-balra mozgatásával történik. A csavaranya (9) biztosítására rugós alátét (8) kerül beépítésre. A modulkengyel összetartását az U alátét (7) végzi.

Alkalmazási útmutató

1) A burkolatrögzítési terv szerint a rögzítési szint meghatározása, feljelölése.

2) A burkolatrögzítési terv szerint a függőleges burkolat dilatációk meghatározása, feljelölése.

3) A konzolkiállás ellenőrzése: a falazat min. 2/3 részben fel kell hogy feküdjön a tartókonzolon. Az állítási lehetőség vízszintes irányban ±10 mm.

4) A tartókonzolok kiosztása, és a dűbelfuratok feljelölése figyelembe véve az adott konzoltípushoz tartozó rögzítési pont (x) magasságot. Függőleges állítási lehetőség: ±25 mm.

5) A konzolok helyén lévő hőszigetelést ki kell vágni, majd a konzol felszerelését követően gondosan visszahelyezni.

6) Dűbelfuratokat kifúrása a dűbelnek megfelelő átmérőjű fúrószárral a megadott rögzítési mélységben:

Fischer FIS VS
Beton C20/25
Tartó konzol terhelhetőség
4,0 kN
7,5 kN
11,0 kN

Menetesszár

M10x140 mm

M12x165 mm

M16x195 mm

Furat Ø

12 mm

14 mm

18 mm

Furat mélység / Rögz. mélység

80 mm

100 mm

130 mm

Min. tengelytávolság

245 mm

290 mm

370 mm

Ragasztó menny. skála szerint

3

4

8

Min. peremtávolság

125 mm

145 mm

185 mm

Min. építőanyag-vastagság

110 mm

130 mm

160 mm

Megengedett húzóerő

11,0 kN

15,8 kN

25,5 kN

Megengedett nyíróerő

8,0 kN

12,0 kN

21,7 kN

Meghúzási nyomaték

20 Nm

40 Nm

60 Nm

7) Alapos furattisztítás (4 x kifújás, 4 x kefélés, majd ismét 4 x kifújás).

8) Belülről kifelé haladva a furat feltöltése a meghatározott ragasztó mennyiséggel.

9) Kézzel (szerelőszerszám nélkül), enyhe csavaró mozdulattal a menetes szár benyomása a furat aljáig.

10) A ragasztó kikeményedési idejének lejártát követően szerelhető fel a konzol:

Feldolgozási és kikeményedési idők (Fischer FIS VS)

A flakon hőmérséklete
(ragasztó)

Feldolgozási idő

A rögzítési alap hőmérséklete

Kikeményedési idő

5°C — +10°C

20 perc

±0°C — +5°C

6 óra

+5°C — +10°C

3 óra

+10°C — +20°C

10 perc

+10°C — +20°C

2 óra

+20°C — +30°C

6 perc

+20°C — +30°C

1 óra

+30°C — +40°C

4 perc

+30°C — +40°C

30 perc

A megadott értékek a gyantának és a keményítő anyagnak a keverőszárban való összekeveredésétől érvényesek. Feldolgozáskor a flakon hőmérsékletének legalább +5°C-nak kell lennie. Hosszabb feldolgozási idő, tehát a munka megszakítása esetén a keverőszárat cserélni kell.

11) Állítóalátét felhelyezése a menetesszárra.

12) A konzol felhelyezése a menetesszárra, úgy, hogy az állítóalátét beakadjon a konzol kengyelén lévő nútba.

13) A felhelyezett konzolt az első U alátéttel, rugósalátéttel, anyával lehet rögzíteni. A magasság állítás az állítóalátét jobra-balra mozgatásával történik. A konzol sarka a peremhez 25 mm-nél közelebb nem kerülhet.

14) A pontos magasság beállítását követően az anya készre húzása nyomatékkulccsal történik a megadott értéknek megfelelően. A rögzítődűbel meghúzását jegyzőkönyvben dokumentálni kell, és a meghúzott dűbeleket festékjelöléssel kell ellátni. A falazás előtt fel kell venni az eltakarási jegyzőkönyvet, mivel a dűbelek később már nem ellenőrizhetők.

15) A burkolófalazat készítés megkezdhető, de a falazatot a habarcs teljes megszilárdulásáig alá kell támasztani, vagy 5-6 sor elkészítése után a falazást abba kell hagyni, és csak a habarcs teljes megszilárdulása után folytatni. Így biztosítható, hogy a burkolófalazat súlyából adódó terhelést a faltárcsa hatásból eredően a konzol gerince vegye fel.

16) A vízszintes tágulási fugák kialakítása a tartókonzol sor alatt történik. Függőleges tágulási fugákon konzol nem nyúlhat át.

Bekötőpálca alkalmazási útmutató

A falazatra ható (szélterhelésből adódó) vízszintes erők felvételére burkolófalazat bekötőpálcákat szükséges beépíteni a DIN 1053 előírásainak megfelelően.

Beépítés: 

1) Az elkészített, kitisztított furatokban el kell helyezni a műanyag dűbelt. A furat mérete Ø8x55 mm.

2) Célszerszám segítségével típustól függően (beütő cső, vagy behajtó adapter) a bekötőpálcákat be kell ütni, vagy hajtani a dűbelbe.

3) A szigetelést rá kell tolni a bekötőpálcára és a szigetelés tartó tárcsa felhelyezésével rögzíteni.

4) A cseppentő korongot a légrés közepébe kell beállítani. A cseppentő korong feladata, hogy a bekötőpálcán lecsapódó párát a burkolófaltól, és a hőszigeteléstől elvezesse a légrésbe.

5) A bekötőpálcát legalább 25 mm hosszúságban, 90 fokban kell visszahajlítani. A hajlítási vonal burkolófalazat közepén helyezkedjen el.

6) A bekötőpálca visszahajlított végét a vízszintes fugába gondosan be kell ágyazni.

A burkolófalazat elkészítésének főbb szempontjai

(DIN 1053 előírásainak megfelelően)

1. A teljesen alátámasztott 11,5 cm (vagy annál vastagabb) burkolófalazat maximális magassága rögzítési szintenként 12 m lehet. Amennyiben a burkolófalazat teljes magassága nem nagyobb, mint kettő emelet, vagy két szintenként tartókonzol sor kerül beépítésre, úgy megengedett, hogy a burkolófalazat csak 2/3 részéig legyen alátámasztva.

Teljes alátámasztás:
homlokzati falazat magasság
legfeljebb 12 m.
2/3 alátámasztás:
homlokzati falazatmagasság
legfeljebb 2 emelet

2. A légrés legalább 4 cm legyen, hogy a burkolófalazat mögött a légmozgás létrejöjjön.

3. A dilatációs fugák helyzetét a homlokzat égtáj szerinti elhelyezkedése, a homlokzat tagoltsága, és a rögzítőrendszer paraméterei határozzák meg. A vízszintes dilatációs fugák a tartókonzol sor alatt helyezkednek el. A függőleges dilatációs fugák kialakítását a burkolati terv alapján kell elkészíteni. A függőleges tágulási hézagok egymástól mért legnagyobb távolsága északi tájolású homlokzaton 14 m, déli tájolású homlokzaton 9 m, nyugati tájolású homlokzaton 8 m, keleti tájolású homlokzaton 12 m. Mészhomok tégla esetén a függőleges tágulási fugák távolságát 2/3-ára kell csökkenteni.

4. A 15-20 mm széles tágulási hézagot kétfázisú hézagképzéssel kell kialakítani, polietilén habzsinór háttámaszból és tartósan rugalmas poliuretánkittből.

Függőleges dilatációs fuga
Vízszintes dilatációs fuga

5. A téglaburkolat és a nyílászárók csatlakozásánál a dilatációval azonos hézagképzést kell készíteni, de csak 10 mm szélességgel.

6. Bizonyos esetekben szükség lehet a tartókonzolok bordáinak a helyét a burkolótéglákba bevágni.