2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 7/d. metalufix@metalufix.com

A MetaluFix Kft. által gyártott tartórendszer szerepe, hogy lehetővé tegye a különböző nagytáblás homlokzatburkolati lapok (pl. kerámia, szálcement, kompozitlemez stb.) felszerelését, eleget téve az állandóan váltakozó építészeti igényeknek. A panel felszerelése lehetséges ragasztással, rögzítőfüllel, vagy szegecseléssel.

  


Panel rögzítése ragasztással


Panel rögzítése rögzítőfüllel


Panel rögzítése szegeccsel

Kedvezményezett neve: MetaluFix Rögzítéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Prototípus fejlesztés a MetaluFix Kft.-nél

Szerződött támogatás összege: 14 738 298,- Ft

Támogatás mértéke: 52,05 %

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt során egy olyan egyedi konzolrendszer került kialakításra, mely szakít a versenytársak által is alkalmazott hagyományos gyártási technológiával. Az újonnan kifejlesztett prototípus és annak gyártási technológiája lehetővé teszi a különböző méretű és teherbírású konzolok gyártását oly módon, hogy az ne igényeljen további beruházásokat, valamint elkerülhető a gyártáshoz szükséges alapanyag készlet felhalmozása.

Mindemellett a prototípus rugalmasabban alkalmazható a különböző felületek által jelentkező szerelési igények során. Azonban a legjelentősebb fejlesztési elem a tartókonzolok gyártása során a konzolba épített hőhíd megszakító elem. A MetaluFix Kft. által kifejlesztésre került prototípus tartókonzol elemek tehát nem kizárólag a gyártási technológiájukat tekintve hordoznak újdonságot, hanem egyéb, hővezetési képességeiket tekintve is jelentős előrelépést jelentenek az eddig alkalmazott technológiához képest, így a piaci bevezetése is könnyen megvalósítható.

A 28,32 millió forint összköltségű beruházást 17,74 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósította meg a társaság.

Projekt befejezési dátuma: 2019.03.31

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01151

„MS A" kőlapburkolat tartókapocs műszaki leírás

Általános leírás:

A tartókapocs feladata, hogy a természetes kőlap burkolatoknál a burkolat súlyából eredő függőleges-, és a szélterhek hatásaiból eredő vízszintes irányú terheléseket felvegye. Alkalmazása elsősorban beton háttérfalazat esetén előnyös. Alapanyag 1.4301 rozsdamentes acél.

Terhelhetőség:

0,3 kN; 0,45 kN; 0,6 kN 0,9 kN/kapocs
(~60-180 kg súlyú kőlapok)

Külső sík:

(a+s): 45 mm – 290 mm

Állítási lehetőség:

Tengely irányban: ±20 mm
Függőleges irányban: ±8 mm
Vízszintes irányban: ±20°

A tartókapocs felépítése:

A tartókapocs (1) dűbel (3) alkal­mazásával kerül felszerelésre a te­her­viselő háttérfalazatra. A dűbel típusát a háttérfalazat határozza meg. A függőleges állítás a fogazott biztosító alátét (2) el­for­dításával lehetséges. A biztosító alátét mecha­ni­ku­san biztosítja a tartókapcsot a megcsúszás ellen. Külső sík be­ál­lítása a me­ne­tes fej állításával (5) lehetséges. A kő­lap­bur­ko­lat rögzítő tüskén (6) keresztül kapcsolódik a menetes fejhez (5). A dilatációs moz­gást az alsó kőlapba (függőleges fugába rögzítéskor az egyik ol­dalra) beépített dilatációs hüvely (7) biztosítja. A rögzítő csap másik felét kültéri viszonyoknak tartósan ellenálló rugalmas tö­mí­tőanyagba szükséges elhelyezni, így megelőzhető a káros fe­szült­ségek kialakulása. Csak vázkerámia, vagy gázbeton hát­tér­fa­­lazat esetén szükséges alátétlapot (8) beépíteni, ezzel meg­aka­dályozható, hogy a tartókapocs be­nyo­módjon a háttérfalazatba.

 

Alkalmazási útmutató

1)    A kőlapburkolat kiosztásának megfelelően fel kell jelölni a tartókapcsok pozí­cióját. A furatok ki­alakításá­nál figyelembe kell venni, hogy a rögzítési pont a kőlap szélétől minimum a kőlap vastagságának a 2,5 sze­­re­sére legyen (30 mm vastagságú kőlap esetén 2,5x30 mm = 75 mm).

2)    A tartókapcsok helyénél a hőszigetelésből akkora darabot kell ki vágni, hogy a kapcsok kényelmesen fel­sze­relhetők, és beállíthatók legyenek. A kivágott hőszigetelést félre kell tenni, hogy a tartókapocs be­építését követően vissza lehessen helyezni.

3)    A következő lépés a rögzítőp dűbel típusának, és méretének megfelelő furat kialakítása. Üreges-, vagy po­ró­zus szerkezetű háttérfalazatba ütvefúrás nem alkalmazható. A furatokat alaposan portalanítani kell.

4)    Ezt követően az alsó kőlapba (függőleges fugába rögzítésnél a már fent lévő kőlapba) be kell helyezni a di­la­tációs hüvelyt.

5)    A tartókapcsok felszerelése a háttérfalazatnak meg­fe­lelő rögzítő dűbel alkalmazásával történik. Minden kőlapot négy rögzítési ponttal kell biztosítani. Vízszintes fugába építéskor a tartókapocs a felette lévő kőlap súlyát tartja, az alatta lévő kőlapot biztosítja a kidőlés ellen. Függőleges fugába építés esetén minden kapocs teherviselő, ezért ügyelni kell arra, hogy a kapcsok egyenlő terhelést kapjanak.

A fogazott biz­to­sító alátét segít­sé­gé­vel pontosan beállítható a füg­gőleges pozíció. Továb­bi előnye, hogy megkönnyíti a tartókapocs függőleges irányú beállítását. A kap­csok a füg­gő­le­ges helyzettől el­tér­hetnek (legfeljebb 20°-al), így le­het a menetes fej víz­szin­tes pozícióját beállítani. Külső sík beállítása a menetes fejjel történik.

6)    A menetes fej furatán keresztül be kell tolni a rögzítő tüskét a kőlapba el­helyezett dilatációs hüvelybe.

7)    A lapok felszerelésénél ügyelni kell a rögzítő csap beépítési méreteinek pon­­tos betartására (Ábra: DIN 18516-3). Zártfugás kő­lap­bur­kolat esetén a menetes fejek számára a kőlapok oldalába fészket kell ki­ala­kítani.

8)    Vázkerámia, vagy gázbeton hát­tér­fa­lazat esetén alátétlap beépítése szük­séges, amely megakadályozza a rög­­zítő kapocs benyomódását a falazatba.

9)    Az előzőleg kivágott hőszigetelést vissza kell il­leszt­eni a tartókapocs köré.

10)  A felszerelésre kerülő kőlap rögzítő csap furatát fel kell tölteni kültéri viszonyoknak tartósan ellenálló ru­gal­mas tömítőanyaggal, majd rá kell helyezni a rögzítő tüskére. 


Beépítés függőleges fugába


Beépítés vízszintes fugába

„MT” típusú burkolófalazat tartókonzol

Általános leírás:

A tartókonzol feladata, hogy a külső homlokzatburkolati falazatoknál (például téglaburkolat, mediterrán jellegű falazott kőlapburkolat stb.) a falazat súlyából eredő függőleges irányú terhelést felvegye.

Terhelhetőség:

4,0 kN; 7,5 kN; 11,0 kN.

Konzol kiállás:

130 mm – 300 mm.

Állítási lehetőség:

Függőleges irányban: ±30 mm.

Vízszintes irányban: ±10 mm.

A tartókonzol felépítése:

A tartókonzol a beragasztott menetesszár (6) segítségével a modulkengyelen (4) keresztül kerül rögzítésre a teherviselő háttérfalazatra. A talpra (1) adódó függőleges irányú terhelést a gerinc (2) adja át a modulkengyelnek (4). A gerinc a saroklapon (3) keresztül támaszkodik a háttérfalazaton. A függőleges irányú állítási lehetőséget a menetesszár kengyelben történő elmozdulása biztosítja, a megcsúszást az állítóalátét (5) akadályozza meg. A függőleges állítás az állító alátét (5) jobbra-balra mozgatásával történik. A csavaranya (9) biztosítására rugós alátét (8) kerül beépítésre. A modulkengyel összetartását az U alátét (7) végzi.

Alkalmazási útmutató

1) A burkolatrögzítési terv szerint a rögzítési szint meghatározása, feljelölése.

2) A burkolatrögzítési terv szerint a függőleges burkolat dilatációk meghatározása, feljelölése.

3) A konzolkiállás ellenőrzése: a falazat min. 2/3 részben fel kell hogy feküdjön a tartókonzolon. Az állítási lehetőség vízszintes irányban ±10 mm.

4) A tartókonzolok kiosztása, és a dűbelfuratok feljelölése figyelembe véve az adott konzoltípushoz tartozó rögzítési pont (x) magasságot. Függőleges állítási lehetőség: ±25 mm.

5) A konzolok helyén lévő hőszigetelést ki kell vágni, majd a konzol felszerelését követően gondosan visszahelyezni.

6) Dűbelfuratokat kifúrása a dűbelnek megfelelő átmérőjű fúrószárral a megadott rögzítési mélységben:

Fischer FIS VS
Beton C20/25
Tartó konzol terhelhetőség
4,0 kN
7,5 kN
11,0 kN

Menetesszár

M10x140 mm

M12x165 mm

M16x195 mm

Furat Ø

12 mm

14 mm

18 mm

Furat mélység / Rögz. mélység

80 mm

100 mm

130 mm

Min. tengelytávolság

245 mm

290 mm

370 mm

Ragasztó menny. skála szerint

3

4

8

Min. peremtávolság

125 mm

145 mm

185 mm

Min. építőanyag-vastagság

110 mm

130 mm

160 mm

Megengedett húzóerő

11,0 kN

15,8 kN

25,5 kN

Megengedett nyíróerő

8,0 kN

12,0 kN

21,7 kN

Meghúzási nyomaték

20 Nm

40 Nm

60 Nm

7) Alapos furattisztítás (4 x kifújás, 4 x kefélés, majd ismét 4 x kifújás).

8) Belülről kifelé haladva a furat feltöltése a meghatározott ragasztó mennyiséggel.

9) Kézzel (szerelőszerszám nélkül), enyhe csavaró mozdulattal a menetes szár benyomása a furat aljáig.

10) A ragasztó kikeményedési idejének lejártát követően szerelhető fel a konzol:

Feldolgozási és kikeményedési idők (Fischer FIS VS)

A flakon hőmérséklete
(ragasztó)

Feldolgozási idő

A rögzítési alap hőmérséklete

Kikeményedési idő

5°C — +10°C

20 perc

±0°C — +5°C

6 óra

+5°C — +10°C

3 óra

+10°C — +20°C

10 perc

+10°C — +20°C

2 óra

+20°C — +30°C

6 perc

+20°C — +30°C

1 óra

+30°C — +40°C

4 perc

+30°C — +40°C

30 perc

A megadott értékek a gyantának és a keményítő anyagnak a keverőszárban való összekeveredésétől érvényesek. Feldolgozáskor a flakon hőmérsékletének legalább +5°C-nak kell lennie. Hosszabb feldolgozási idő, tehát a munka megszakítása esetén a keverőszárat cserélni kell.

11) Állítóalátét felhelyezése a menetesszárra.

12) A konzol felhelyezése a menetesszárra, úgy, hogy az állítóalátét beakadjon a konzol kengyelén lévő nútba.

13) A felhelyezett konzolt az első U alátéttel, rugósalátéttel, anyával lehet rögzíteni. A magasság állítás az állítóalátét jobra-balra mozgatásával történik. A konzol sarka a peremhez 25 mm-nél közelebb nem kerülhet.

14) A pontos magasság beállítását követően az anya készre húzása nyomatékkulccsal történik a megadott értéknek megfelelően. A rögzítődűbel meghúzását jegyzőkönyvben dokumentálni kell, és a meghúzott dűbeleket festékjelöléssel kell ellátni. A falazás előtt fel kell venni az eltakarási jegyzőkönyvet, mivel a dűbelek később már nem ellenőrizhetők.

15) A burkolófalazat készítés megkezdhető, de a falazatot a habarcs teljes megszilárdulásáig alá kell támasztani, vagy 5-6 sor elkészítése után a falazást abba kell hagyni, és csak a habarcs teljes megszilárdulása után folytatni. Így biztosítható, hogy a burkolófalazat súlyából adódó terhelést a faltárcsa hatásból eredően a konzol gerince vegye fel.

16) A vízszintes tágulási fugák kialakítása a tartókonzol sor alatt történik. Függőleges tágulási fugákon konzol nem nyúlhat át.

Bekötőpálca alkalmazási útmutató

A falazatra ható (szélterhelésből adódó) vízszintes erők felvételére burkolófalazat bekötőpálcákat szükséges beépíteni a DIN 1053 előírásainak megfelelően.

Beépítés: 

1) Az elkészített, kitisztított furatokban el kell helyezni a műanyag dűbelt. A furat mérete Ø8x55 mm.

2) Célszerszám segítségével típustól függően (beütő cső, vagy behajtó adapter) a bekötőpálcákat be kell ütni, vagy hajtani a dűbelbe.

3) A szigetelést rá kell tolni a bekötőpálcára és a szigetelés tartó tárcsa felhelyezésével rögzíteni.

4) A cseppentő korongot a légrés közepébe kell beállítani. A cseppentő korong feladata, hogy a bekötőpálcán lecsapódó párát a burkolófaltól, és a hőszigeteléstől elvezesse a légrésbe.

5) A bekötőpálcát legalább 25 mm hosszúságban, 90 fokban kell visszahajlítani. A hajlítási vonal burkolófalazat közepén helyezkedjen el.

6) A bekötőpálca visszahajlított végét a vízszintes fugába gondosan be kell ágyazni.

A burkolófalazat elkészítésének főbb szempontjai

(DIN 1053 előírásainak megfelelően)

1. A teljesen alátámasztott 11,5 cm (vagy annál vastagabb) burkolófalazat maximális magassága rögzítési szintenként 12 m lehet. Amennyiben a burkolófalazat teljes magassága nem nagyobb, mint kettő emelet, vagy két szintenként tartókonzol sor kerül beépítésre, úgy megengedett, hogy a burkolófalazat csak 2/3 részéig legyen alátámasztva.

Teljes alátámasztás:
homlokzati falazat magasság
legfeljebb 12 m.
2/3 alátámasztás:
homlokzati falazatmagasság
legfeljebb 2 emelet

2. A légrés legalább 4 cm legyen, hogy a burkolófalazat mögött a légmozgás létrejöjjön.

3. A dilatációs fugák helyzetét a homlokzat égtáj szerinti elhelyezkedése, a homlokzat tagoltsága, és a rögzítőrendszer paraméterei határozzák meg. A vízszintes dilatációs fugák a tartókonzol sor alatt helyezkednek el. A függőleges dilatációs fugák kialakítását a burkolati terv alapján kell elkészíteni. A függőleges tágulási hézagok egymástól mért legnagyobb távolsága északi tájolású homlokzaton 14 m, déli tájolású homlokzaton 9 m, nyugati tájolású homlokzaton 8 m, keleti tájolású homlokzaton 12 m. Mészhomok tégla esetén a függőleges tágulási fugák távolságát 2/3-ára kell csökkenteni.

4. A 15-20 mm széles tágulási hézagot kétfázisú hézagképzéssel kell kialakítani, polietilén habzsinór háttámaszból és tartósan rugalmas poliuretánkittből.

Függőleges dilatációs fuga
Vízszintes dilatációs fuga

5. A téglaburkolat és a nyílászárók csatlakozásánál a dilatációval azonos hézagképzést kell készíteni, de csak 10 mm szélességgel.

6. Bizonyos esetekben szükség lehet a tartókonzolok bordáinak a helyét a burkolótéglákba bevágni.

Cégünk az alábbi termékeket gyártja

Homlokzati téglaburkolat rögzítőrendszer:

Homlokzati téglaburkolat rögzítésére egy olyan egyedülállóan új típusú konzolrendszert fejlesztünk ki, mely megoldja azt a problémát, amit az egyenetlen háttérfalazat okoz.

A jelenlegi rögzítő rendszereknél a vízszintes irányú állítási lehetőség ± 1 cm. Ennél nagyobb külső sík eltérést már csak hézagolással, vagy a tervektől eltérő méretű tartóelemek külön legyártásával lehet kiegyenlíteni. Ez a megoldás többletköltséget, és határidő csúszást eredményez.

Az általunk fejlesztett tartórendszer állítási lehetősége jóval nagyobb. Anélkül, hogy pontosan fel kellene mérni a rögzítési pontoknál a homlokzat kiállásait, azonnal el lehet kezdeni a tartóelemek felszerelését. A konzolokhoz csereelemeket biztosítunk, de csak a felhasznált elemeket számoljuk el.

További előnye, hogy (a nagyobb sorozatú előregyártás miatt) kedvezőbb költséggel, és rövidebb szállítási határidőkkel gyártható a rendszer.

Kerámia homlokzatburkolat:

A rögzítőrendszer egy alumínium vázszerkezet. A tartó és kitámasztóelemek saját üzemünkben készülnek. Nagy előnye más rendszerekkel szemben, hogy nem egy előre elkészített alumínium szelvényből, darabolással készül, és nem is lemezből, hidegen hajlítva. Az előbbi módszer hátránya, hogy nagy raktárkészletet kell tartani, ami jelentősen növeli a költségeket. Az utóbbi megoldás hátránya, hogy egy gyenge tartórendszert kapunk. Az általunk gyártott rendszer mindkét problémát kiküszöböli, ezáltal rendkívül merev, rugalmasan gyártható konzolokat tudunk alacsony költséggel szállítani.

Természetes kőlap burkolat:

A kőlapburkolatok rögzítésére több fajta rendszert kínálunk. A legegyszerűbb a befalazható, úgynevezett "csőkapocs", amely 4-30 cm külső burkolati síkig, és 0,15-1,00 kN terhelhetőségig alkalmazható YTONG, vagy vázkerámia háttérfalazatoknál. Alapanyaga 1.4301 rozsdamentes acél.

Másik rendszer a szerelt lemezkapocs, az úgynevezett "francia kapocs". Ezek az elemek elsősorban beton háttérfalazatnál alkalmazhatóak, 5-30 cm külső síkig. Speciális esetben gyártható nagyobb méret is, de általában az már nem gazdaságos. Alapanyaga 1.4301 rozsdamentes acél.

A harmadik rendszer a sínes háttérszerkezet. Ebben az esetben a födémbe szükséges rögzíteni egy tartóelemet, illetve a kitöltőfalazatba méterenként egy-egy kitámasztóelemet. A tartó- és kitámasztóelemekre C sín kerül. A kőlapburkolat menetes fejekkel kapcsolódik a C sínhez. A háttérszerkezet alapanyaga horganyzott acél, a menetes fejek 1.4301 rozsdamentes acélból készülnek.